TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội đến Điện Biên Phủ

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Hà Nội tới Điện Biên Phủ trong 7 ngày tới, từ ngày 25/07/2019 đến 31/07/2019, dao động từ 1200k đến 1300k. . Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 25/07 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 26/07, 27/07, 28/07 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội đến Điện Biên Phủ

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Hà Nội tới Điện Biên Phủ trong nửa tháng tới, từ ngày 25/07/2019 đến 07/08/2019, dao động từ 1100k đến 1300k. Có sự biến động về giá vé máy bay trong thời gian sắp tới, trung bình giá vé rẻ nhất1100k vào những ngày 29/07, 30/07, 31/07, 01/08, 02/08, 03/08, 04/08, 05/08, 06/08 và cao nhất là 1300k vào các ngày 25/07, 26/07. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 25/07, 29/07, 30/07, 31/07, 01/08, 02/08, 03/08, 04/08, 05/08, 06/08 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 26/07, 27/07, 28/07 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI