TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội đến Điện Biên Phủ

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Hà Nội tới Điện Biên Phủ trong 7 ngày tới, từ ngày 19/09/2019 đến 25/09/2019, dao động từ 1100k đến 1300k. Có sự biến động về giá vé máy bay trong thời gian sắp tới, trung bình giá vé rẻ nhất1100k vào những ngày 21/09, 23/09, 24/09, 25/09 và cao nhất là 1300k vào các ngày 19/09, 20/09. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 19/09, 20/09, 22/09, 23/09, 24/09, 25/09 vẫn còn khá nhiều, trong khi ngày 21/09 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội đến Điện Biên Phủ

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Hà Nội tới Điện Biên Phủ trong nửa tháng tới, từ ngày 19/09/2019 đến 02/10/2019, dao động từ 1100k đến 1300k. Có sự biến động về giá vé máy bay trong thời gian sắp tới, trung bình giá vé rẻ nhất1100k vào những ngày 21/09, 23/09, 24/09, 25/09, 26/09, 27/09, 28/09, 29/09, 30/09, 01/10, 02/10 và cao nhất là 1300k vào các ngày 19/09, 20/09. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 19/09, 20/09, 22/09, 23/09, 24/09, 25/09, 26/09, 27/09, 28/09, 29/09, 30/09, 01/10, 02/10 vẫn còn khá nhiều, trong khi ngày 21/09 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI