TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Đài Bắc đến Tp. Hồ Chí Minh

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Đài Bắc tới Tp. Hồ Chí Minh trong nửa tháng tới, từ ngày 22/01/2020 đến 04/02/2020, dao động từ 300k đến 6000k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất300k vào ngày 04/02 và cao nhất là 6000k vào các ngày 23/01, 24/01. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 27/012600k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 1400k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 1600k vào ngày 01/02. Đặc biệt ngày 24/01vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 1700k, chỉ từ 4300k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 23/01 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 22/01, 25/01, 26/01, 28/01, 29/01, 30/01, 31/01, 02/02, 04/02 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI