TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Bangkok

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Bangkok trong 7 ngày tới, từ ngày 20/01/2020 đến 26/01/2020, dao động từ 400k đến 5200k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất400k vào ngày 21/01 và cao nhất là 5200k vào ngày 26/01. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 20/011100k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 800k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 1900k vào ngày 25/01, 3000k vào ngày 26/01. Đặc biệt ngày 22/01vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 3100k, chỉ từ 1000k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 20/01, 22/01, 25/01, 26/01 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 21/01, 23/01, 24/01 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Bangkok

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Bangkok trong nửa tháng tới, từ ngày 20/01/2020 đến 02/02/2020, dao động từ 400k đến 5200k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất400k vào ngày 21/01 và cao nhất là 5200k vào ngày 26/01. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 20/011100k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 800k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 500k vào ngày 29/01, 1100k vào ngày 02/02, 1300k vào ngày 31/01, 1800k vào ngày 01/02, 1900k vào ngày 25/01, 3000k vào ngày 26/01. Đặc biệt các ngày 22/01, 28/01vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 3100k, chỉ từ 1000k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 02/02 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 21/01, 23/01, 24/01, 30/01 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI