TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Bangkok

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Bangkok trong 7 ngày tới, từ ngày 19/09/2019 đến 25/09/2019, dao động từ 100k đến 1000k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất100k vào những ngày 22/09, 23/09, 24/09, 25/09 và cao nhất là 1000k vào các ngày 19/09, 20/09, 21/09. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 19/091000k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 600k, dù rằng số lượng vé này không nhiều.
Đặc biệt ngày 21/09vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 900k, chỉ từ 100k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 22/09, 23/09, 24/09 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 20/09, 21/09, 25/09 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Bangkok

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Bangkok trong nửa tháng tới, từ ngày 19/09/2019 đến 02/10/2019, dao động từ 100k đến 1200k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất100k vào những ngày 22/09, 23/09, 24/09, 25/09, 29/09, 30/09, 02/10 và cao nhất là 1200k vào ngày 28/09. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 19/091000k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 600k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 700k vào ngày 28/09. Đặc biệt các ngày 21/09, 01/10vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 900k, chỉ từ 100k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 22/09, 30/09 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 20/09, 21/09, 25/09, 26/09, 27/09, 28/09 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI