TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Đà Nẵng trong 7 ngày tới, từ ngày 01/04/2020 đến 07/04/2020, dao động từ 1800k đến 3400k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất1800k vào những ngày 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 06/04, 07/04 và cao nhất là 3400k vào ngày 01/04. Đặc biệt ngày 01/04vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 1600k, chỉ từ 1800k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 01/04, 03/04, 04/04, 05/04, 06/04, 07/04 vẫn còn khá nhiều, trong khi ngày 02/04 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Đà Nẵng trong nửa tháng tới, từ ngày 01/04/2020 đến 14/04/2020, dao động từ 1800k đến 3400k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất1800k vào những ngày 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 06/04, 07/04, 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04, 13/04, 14/04 và cao nhất là 3400k vào ngày 01/04. Đặc biệt ngày 01/04vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 1600k, chỉ từ 1800k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 01/04, 03/04, 04/04, 05/04, 06/04, 07/04, 08/04, 10/04, 11/04, 12/04, 13/04, 14/04 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 02/04, 09/04 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI