TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Đồng Hới

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Đồng Hới trong 7 ngày tới, từ ngày 19/09/2019 đến 25/09/2019, dao động từ 300k đến 1100k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất300k vào những ngày 19/09, 21/09, 22/09, 25/09 và cao nhất là 1100k vào ngày 23/09. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 22/09 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 19/09, 20/09, 21/09, 23/09, 24/09, 25/09 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Đồng Hới

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Đồng Hới trong nửa tháng tới, từ ngày 19/09/2019 đến 02/10/2019, dao động từ 300k đến 1100k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất300k vào những ngày 19/09, 21/09, 22/09, 25/09, 26/09, 27/09, 29/09, 30/09 và cao nhất là 1100k vào ngày 23/09. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 22/09, 27/09 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 19/09, 20/09, 21/09, 23/09, 24/09, 25/09, 26/09, 28/09, 29/09, 30/09, 01/10 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI