TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hà Nội

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Hà Nội trong 7 ngày tới, từ ngày 02/04/2020 đến 08/04/2020, dao động từ 2800k đến 5600k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất2800k vào những ngày 02/04, 03/04, 04/04, 06/04 và cao nhất là 5600k vào ngày 05/04. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 06/04 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 02/04, 03/04, 04/04, 05/04 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hà Nội

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Hà Nội trong nửa tháng tới, từ ngày 02/04/2020 đến 15/04/2020, dao động từ 2600k đến 5600k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất2600k vào những ngày 09/04, 13/04 và cao nhất là 5600k vào ngày 05/04. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 07/042800k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 200k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 200k vào ngày 08/04, 10/04. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 06/04, 12/04 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 09/04, 13/04 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI