TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hồng Kông

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Hồng Kông trong 7 ngày tới, từ ngày 25/07/2019 đến 31/07/2019, dao động từ 1100k đến 3200k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất1100k vào những ngày 27/07, 30/07, 31/07 và cao nhất là 3200k vào các ngày 25/07, 26/07. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 25/07 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 26/07, 27/07, 28/07, 29/07, 30/07, 31/07 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hồng Kông

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Hồng Kông trong nửa tháng tới, từ ngày 25/07/2019 đến 07/08/2019, dao động từ 1100k đến 3200k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất1100k vào những ngày 27/07, 30/07, 31/07, 02/08, 03/08, 04/08, 07/08 và cao nhất là 3200k vào các ngày 25/07, 26/07, 01/08, 05/08, 06/08. Đặc biệt ngày 01/08vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 2100k, chỉ từ 1100k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 25/07, 01/08, 06/08 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 26/07, 27/07, 28/07, 29/07, 30/07, 31/07, 02/08, 03/08, 04/08, 05/08, 07/08 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI