TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hong Kong

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Hong Kong trong 7 ngày tới, từ ngày 20/01/2020 đến 26/01/2020, dao động từ 1800k đến 7900k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất1800k vào ngày 24/01 và cao nhất là 7900k vào ngày 20/01.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hong Kong

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Hong Kong trong nửa tháng tới, từ ngày 20/01/2020 đến 02/02/2020, dao động từ 1800k đến 7900k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất1800k vào ngày 24/01 và cao nhất là 7900k vào các ngày 20/01, 26/01, 28/01.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI