TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Kuala Lumpur

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Kuala Lumpur trong 7 ngày tới, từ ngày 21/11/2019 đến 27/11/2019, dao động từ 800k đến 4600k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất800k vào những ngày 21/11, 22/11, 25/11 và cao nhất là 4600k vào ngày 26/11. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 22/11 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 21/11, 23/11, 24/11, 25/11, 26/11, 27/11 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Kuala Lumpur

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Kuala Lumpur trong nửa tháng tới, từ ngày 21/11/2019 đến 04/12/2019, dao động từ 400k đến 4600k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất400k vào những ngày 02/12, 04/12 và cao nhất là 4600k vào ngày 26/11. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 22/11 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 21/11, 23/11, 24/11, 25/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 01/12, 02/12, 03/12, 04/12 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI