TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Seoul Incheon

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Seoul Incheon trong 7 ngày tới, từ ngày 19/09/2019 đến 25/09/2019, dao động từ 400k đến 6200k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất400k vào những ngày 24/09, 25/09 và cao nhất là 6200k vào các ngày 19/09, 20/09, 21/09. Đặc biệt ngày 21/09vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 5400k, chỉ từ 800k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 23/09 vẫn còn khá nhiều, trong khi ngày 22/09 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Seoul Incheon

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Seoul Incheon trong nửa tháng tới, từ ngày 19/09/2019 đến 02/10/2019, dao động từ 400k đến 6200k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất400k vào những ngày 24/09, 25/09, 26/09, 01/10, 02/10 và cao nhất là 6200k vào các ngày 19/09, 20/09, 21/09, 27/09, 28/09, 29/09, 30/09. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 21/096200k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 5400k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 5400k vào ngày 28/09, 5600k vào ngày 29/09. Đặc biệt ngày 27/09vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 5800k, chỉ từ 400k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 23/09, 01/10 vẫn còn khá nhiều, trong khi ngày 22/09 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI