TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Seoul Incheon

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Seoul Incheon trong 7 ngày tới, từ ngày 24/05/2019 đến 30/05/2019, dao động từ 800k đến 6300k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất800k vào ngày 28/05 và cao nhất là 6300k vào các ngày 27/05, 29/05, 30/05. Đặc biệt các ngày 27/05, 29/05, 30/05vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 5500k, chỉ từ 800k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 24/05, 27/05, 28/05, 29/05, 30/05 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 25/05, 26/05 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Seoul Incheon

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Seoul Incheon trong nửa tháng tới, từ ngày 24/05/2019 đến 06/06/2019, dao động từ 800k đến 6300k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất800k vào những ngày 28/05, 31/05, 05/06 và cao nhất là 6300k vào các ngày 27/05, 29/05, 30/05, 01/06, 03/06, 04/06, 06/06. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 03/066300k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 5000k, dù rằng số lượng vé này không nhiều.
Đặc biệt các ngày 27/05, 29/05, 30/05vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 5500k, chỉ từ 800k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 24/05, 27/05, 28/05, 29/05, 30/05, 31/05, 01/06, 03/06, 04/06, 06/06 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 25/05, 26/05, 02/06, 05/06 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI