TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Seoul Incheon

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Seoul Incheon trong 7 ngày tới, từ ngày 25/07/2019 đến 31/07/2019, dao động từ 1600k đến 6200k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất1600k vào ngày 30/07 và cao nhất là 6200k vào các ngày 25/07, 28/07, 29/07. Đặc biệt ngày 25/07vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 4600k, chỉ từ 1600k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 25/07, 27/07, 29/07, 30/07, 31/07 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 26/07, 28/07 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Seoul Incheon

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Seoul Incheon trong nửa tháng tới, từ ngày 25/07/2019 đến 07/08/2019, dao động từ 1600k đến 7600k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất1600k vào những ngày 30/07, 01/08, 06/08 và cao nhất là 7600k vào ngày 02/08. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 25/076200k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 4600k, dù rằng số lượng vé này không nhiều.
Đặc biệt ngày 02/08vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 5700k, chỉ từ 1900k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 25/07, 27/07, 29/07, 30/07, 31/07, 01/08, 02/08, 07/08 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 26/07, 28/07, 03/08, 04/08, 05/08, 06/08 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI