TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Đài Bắc

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Đài Bắc trong 7 ngày tới, từ ngày 24/05/2019 đến 30/05/2019, dao động từ 900k đến 6800k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất900k vào ngày 24/05 và cao nhất là 6800k vào các ngày 26/05, 27/05, 28/05, 29/05, 30/05. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 26/056800k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 6200k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 6200k vào ngày 27/05, 6400k vào ngày 28/05. Đặc biệt các ngày 29/05, 30/05vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 6500k, chỉ từ 300k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 26/05 vẫn còn khá nhiều.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Đài Bắc

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Đài Bắc trong nửa tháng tới, từ ngày 24/05/2019 đến 06/06/2019, dao động từ 300k đến 6800k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất300k vào ngày 05/06 và cao nhất là 6800k vào các ngày 26/05, 27/05, 28/05, 29/05, 30/05, 31/05, 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 06/06. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 26/056800k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 6200k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 6200k vào ngày 27/05, 6400k vào ngày 28/05, 02/06, 03/06. Đặc biệt các ngày 29/05, 30/05, 31/05, 01/06, 04/06, 06/06vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 6500k, chỉ từ 300k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 26/05, 03/06 vẫn còn khá nhiều.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI