TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Đài Bắc

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Đài Bắc trong 7 ngày tới, từ ngày 20/01/2020 đến 26/01/2020, dao động từ 300k đến 6700k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất300k vào ngày 21/01 và cao nhất là 6700k vào các ngày 20/01, 24/01, 25/01. Đặc biệt các ngày 20/01, 24/01, 25/01vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 6400k, chỉ từ 300k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 20/01 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 21/01, 22/01, 23/01 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Đài Bắc

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Đài Bắc trong nửa tháng tới, từ ngày 20/01/2020 đến 02/02/2020, dao động từ 300k đến 9700k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất300k vào ngày 21/01 và cao nhất là 9700k vào ngày 29/01. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 20/016700k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 6400k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 5800k vào ngày 28/01, 31/01, 6100k vào ngày 30/01, 6400k vào ngày 24/01, 25/01. Đặc biệt ngày 29/01vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 8500k, chỉ từ 1200k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 20/01, 28/01, 30/01, 31/01 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 21/01, 22/01, 23/01, 01/02, 02/02 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI