TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Đài Bắc

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Đài Bắc trong 7 ngày tới, từ ngày 25/07/2019 đến 31/07/2019, dao động từ 3400k đến 9700k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất3400k vào những ngày 28/07, 29/07, 31/07 và cao nhất là 9700k vào ngày 25/07. Đặc biệt ngày 25/07vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 5000k, chỉ từ 4700k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 25/07 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 26/07, 27/07, 28/07, 29/07, 30/07, 31/07 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Đài Bắc

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Đài Bắc trong nửa tháng tới, từ ngày 25/07/2019 đến 07/08/2019, dao động từ 300k đến 9700k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất300k vào ngày 05/08 và cao nhất là 9700k vào ngày 25/07. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 25/079700k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 5000k, dù rằng số lượng vé này không nhiều.
Đặc biệt ngày 07/08vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 6400k, chỉ từ 300k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 01/08 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 26/07, 27/07, 28/07, 29/07, 30/07, 31/07, 02/08, 03/08, 04/08, 05/08, 06/08 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI