TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Vinh

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Vinh trong 7 ngày tới, từ ngày 23/01/2020 đến 29/01/2020, dao động từ 500k đến 5100k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất500k vào ngày 29/01 và cao nhất là 5100k vào ngày 23/01. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 24/012400k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 600k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 300k vào ngày 25/01, 500k vào ngày 27/01, 28/01, 1300k vào ngày 26/01. Đặc biệt ngày 23/01vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 2500k, chỉ từ 2600k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 23/01, 24/01, 25/01, 26/01, 27/01, 28/01, 29/01 vẫn còn khá nhiều.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Vinh

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Vinh trong nửa tháng tới, từ ngày 23/01/2020 đến 05/02/2020, dao động từ 200k đến 5100k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất200k vào những ngày 31/01, 03/02, 04/02, 05/02 và cao nhất là 5100k vào ngày 23/01. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 24/012400k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 600k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 200k vào ngày 29/01, 300k vào ngày 25/01, 500k vào ngày 27/01, 28/01, 900k vào ngày 01/02, 1300k vào ngày 26/01. Đặc biệt ngày 23/01vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 2500k, chỉ từ 2600k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 23/01, 24/01, 25/01, 26/01, 27/01, 28/01, 29/01, 31/01, 01/02, 03/02, 05/02 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 02/02, 04/02 thì đã gần hết.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI