TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Yangon

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Yangon trong 7 ngày tới, từ ngày 22/01/2020 đến 28/01/2020, dao động từ 3100k đến 9200k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất3100k vào những ngày 22/01, 23/01, 24/01 và cao nhất là 9200k vào ngày 26/01.

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Yangon

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Yangon trong nửa tháng tới, từ ngày 22/01/2020 đến 04/02/2020, dao động từ 3100k đến 9200k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất3100k vào những ngày 22/01, 23/01, 24/01, 30/01, 31/01, 01/02, 02/02 và cao nhất là 9200k vào ngày 26/01.

Biểu đồ biến động giá theo năm

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI