TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Đà Nẵng đến Hải Phòng

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Đà Nẵng tới Hải Phòng trong nửa tháng tới, từ ngày 23/10/2018 đến 05/11/2018, dao động từ 100k đến 500k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất100k vào những ngày 23/10, 24/10, 30/10, 01/11 và cao nhất là 500k vào ngày 27/10. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 31/10, 02/11 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, 30/10, 01/11, 03/11, 04/11 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI