TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội đến Cần Thơ

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Hà Nội tới Cần Thơ trong nửa tháng tới, từ ngày 13/11/2019 đến 26/11/2019, dao động từ 600k đến 1000k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất600k vào những ngày 13/11, 14/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 20/11, 21/11, 23/11, 24/11, 25/11, 26/11 và cao nhất là 1000k vào ngày 15/11. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 22/11900k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 300k, dù rằng số lượng vé này không nhiều.
Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 19/11, 23/11, 25/11, 26/11 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 18/11, 22/11 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI