TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội đến Đà Lạt

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Hà Nội tới Đà Lạt trong nửa tháng tới, từ ngày 06/06/2020 đến 19/06/2020, dao động từ 200k đến 1300k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất200k vào ngày 18/06 và cao nhất là 1300k vào ngày 12/06. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 06/06800k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 200k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 200k vào ngày 08/06, 10/06, 300k vào ngày 07/06, 14/06, 15/06, 16/06, 700k vào ngày 11/06. Đặc biệt ngày 12/06vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 800k, chỉ từ 500k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 08/06, 10/06, 15/06, 16/06, 17/06, 19/06 vẫn còn khá nhiều.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI