TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội đến Đà Lạt

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Hà Nội tới Đà Lạt trong nửa tháng tới, từ ngày 26/06/2018 đến 09/07/2018, dao động từ 1400k đến 1800k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất1400k vào những ngày 01/07, 02/07, 04/07, 06/07, 07/07 và cao nhất là 1800k vào ngày 05/07. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 26/061700k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 200k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 300k vào ngày 05/07. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 26/06, 27/06, 28/06, 30/06, 01/07, 03/07, 05/07, 06/07 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 29/06, 02/07, 04/07, 07/07, 08/07, 09/07 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI