TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội đến Quảng Nam - Chu Lai

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Hà Nội tới Quảng Nam - Chu Lai trong nửa tháng tới, từ ngày 23/02/2019 đến 08/03/2019, dao động từ 200k đến 2100k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất200k vào ngày 27/02 và cao nhất là 2100k vào ngày 23/02. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 04/03 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 23/02, 24/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02, 01/03, 02/03, 03/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI