TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội đến Seoul Incheon

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Hà Nội tới Seoul Incheon trong nửa tháng tới, từ ngày 22/01/2020 đến 04/02/2020, dao động từ 1500k đến 6400k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất1500k vào ngày 25/01 và cao nhất là 6400k vào ngày 27/01. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 27/01, 01/02, 04/02 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 22/01, 23/01, 24/01, 25/01, 26/01, 28/01, 29/01, 30/01, 31/01, 02/02, 03/02 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI