TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội đến Singapore

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Hà Nội tới Singapore trong nửa tháng tới, từ ngày 15/08/2018 đến 28/08/2018, dao động từ 800k đến 1700k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất800k vào những ngày 20/08, 21/08, 25/08, 27/08 và cao nhất là 1700k vào ngày 17/08. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 23/081400k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 400k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 300k vào ngày 28/08. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 20/08, 23/08, 25/08, 27/08, 28/08 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 15/08, 16/08, 17/08, 18/08, 19/08, 21/08, 22/08, 24/08, 26/08 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI