TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội đến Taiwan

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Hà Nội tới Taiwan trong nửa tháng tới, từ ngày 23/10/2018 đến 05/11/2018, dao động từ 1300k đến 5200k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất1300k vào ngày 31/10 và cao nhất là 5200k vào ngày 29/10. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 25/104200k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 1800k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 3100k vào ngày 05/11, 3400k vào ngày 29/10, 3500k vào ngày 26/10, 27/10. Đặc biệt ngày 03/11vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 3600k, chỉ từ 1300k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 03/11 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 23/10, 24/10, 28/10, 30/10, 31/10, 04/11 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI