TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội đến Vinh

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Hà Nội tới Vinh trong nửa tháng tới, từ ngày 26/06/2018 đến 09/07/2018, dao động từ 900k đến 1300k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất900k vào những ngày 27/06, 28/06, 05/07, 08/07 và cao nhất là 1300k vào các ngày 26/06, 06/07. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 06/07 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 26/06, 27/06, 28/06, 29/06, 30/06, 01/07, 02/07, 03/07, 04/07, 05/07, 07/07, 08/07, 09/07 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI