TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Phú Quốc đến Tp. Hồ Chí Minh

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Phú Quốc tới Tp. Hồ Chí Minh trong 7 ngày tới, từ ngày 01/04/2020 đến 07/04/2020, dao động từ 900k đến 1300k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất900k vào ngày 07/04 và cao nhất là 1300k vào các ngày 02/04, 05/04, 06/04. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 05/04 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 01/04, 02/04, 03/04, 04/04, 06/04, 07/04 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI