TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Quảng Nam - Chu Lai đến Hà Nội

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Quảng Nam - Chu Lai tới Hà Nội trong nửa tháng tới, từ ngày 26/04/2018 đến 09/05/2018, dao động từ 500k đến 2000k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất500k vào ngày 02/05 và cao nhất là 2000k vào ngày 29/04. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 04/05 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 26/04, 27/04, 28/04, 29/04, 30/04, 01/05, 02/05, 03/05, 05/05 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI