TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Quảng Nam - Chu Lai đến Hà Nội

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Quảng Nam - Chu Lai tới Hà Nội trong nửa tháng tới, từ ngày 17/12/2018 đến 30/12/2018, được giữ nguyên ở mức 0k. . Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 23/12, 24/12, 25/12, 26/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12 vẫn còn khá nhiều.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI