TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Quảng Nam - Chu Lai đến Tp. Hồ Chí Minh

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Quảng Nam - Chu Lai tới Tp. Hồ Chí Minh trong nửa tháng tới, từ ngày 23/02/2020 đến 07/03/2020, dao động từ 100k đến 500k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất100k vào những ngày 24/02, 26/02, 27/02, 28/02, 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 06/03 và cao nhất là 500k vào ngày 29/02. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 01/03, 02/03, 03/03, 04/03 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 23/02, 26/02 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI