TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Qui Nhơn đến Hà Nội

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Qui Nhơn tới Hà Nội trong nửa tháng tới, từ ngày 16/08/2018 đến 29/08/2018, dao động từ 600k đến 2300k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất600k vào ngày 18/08 và cao nhất là 2300k vào ngày 19/08. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 22/081900k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 400k, dù rằng số lượng vé này không nhiều.
Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 22/08 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 16/08, 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 21/08, 23/08, 24/08, 25/08, 26/08, 27/08, 28/08 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI