TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Qui Nhơn đến Hà Nội

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Qui Nhơn tới Hà Nội trong nửa tháng tới, từ ngày 22/01/2020 đến 04/02/2020, dao động từ 300k đến 2400k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất300k vào ngày 22/01 và cao nhất là 2400k vào ngày 26/01. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 30/01 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 22/01, 23/01, 24/01, 25/01, 26/01, 27/01, 28/01, 29/01, 31/01 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI