TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Qui Nhơn đến Hà Nội

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Qui Nhơn tới Hà Nội trong nửa tháng tới, từ ngày 25/06/2018 đến 08/07/2018, dao động từ 1000k đến 2700k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất1000k vào những ngày 28/06, 03/07, 05/07 và cao nhất là 2700k vào ngày 29/06. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 27/061100k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 300k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 500k vào ngày 04/07, 600k vào ngày 30/06. Đặc biệt ngày 29/06vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 1400k, chỉ từ 1300k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 26/06, 27/06, 29/06, 30/06, 04/07 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 25/06, 28/06, 01/07, 02/07, 03/07, 05/07, 06/07, 07/07, 08/07 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI