TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Qui Nhơn đến Tp. Hồ Chí Minh

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Qui Nhơn tới Tp. Hồ Chí Minh trong nửa tháng tới, từ ngày 13/11/2019 đến 26/11/2019, dao động từ 200k đến 600k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất200k vào những ngày 14/11, 20/11, 23/11, 25/11, 26/11 và cao nhất là 600k vào ngày 22/11. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 24/11400k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 200k, dù rằng số lượng vé này không nhiều.
Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 13/11, 18/11, 21/11, 23/11, 24/11, 26/11 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 19/11, 20/11, 22/11, 25/11 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI