TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hà Nội

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Hà Nội trong nửa tháng tới, từ ngày 22/01/2020 đến 04/02/2020, dao động từ 100k đến 6700k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất100k vào ngày 04/02 và cao nhất là 6700k vào ngày 22/01. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 23/012900k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 700k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 300k vào ngày 27/01, 30/01, 400k vào ngày 25/01, 1300k vào ngày 24/01, 1900k vào ngày 26/01. Đặc biệt ngày 22/01vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 4500k, chỉ từ 2200k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 22/01, 23/01, 30/01, 31/01, 01/02 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 28/01, 04/02 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI