TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hà Nội

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Hà Nội trong nửa tháng tới, từ ngày 22/11/2019 đến 05/12/2019, dao động từ 300k đến 700k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất300k vào những ngày 23/11, 24/11, 25/11, 26/11, 27/11, 28/11, 02/12 và cao nhất là 700k vào các ngày 22/11, 29/11, 01/12. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 22/11700k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 400k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 200k vào ngày 24/11, 27/11, 30/11, 03/12, 04/12, 05/12, 400k vào ngày 29/11, 01/12. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 23/11, 25/11, 26/11, 27/11, 29/11, 30/11, 01/12, 02/12, 03/12, 05/12 vẫn còn khá nhiều, trong khi ngày 22/11 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI