TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hải Phòng

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Hải Phòng trong nửa tháng tới, từ ngày 13/12/2018 đến 26/12/2018, dao động từ 600k đến 3100k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất600k vào ngày 24/12 và cao nhất là 3100k vào ngày 13/12. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 14/122200k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 400k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 200k vào ngày 17/12, 300k vào ngày 18/12, 20/12, 22/12, 25/12, 400k vào ngày 19/12, 21/12, 26/12. Đặc biệt ngày 13/12vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 1400k, chỉ từ 1700k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 13/12, 15/12, 16/12, 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, 23/12, 24/12, 25/12, 26/12 vẫn còn khá nhiều.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI