TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hải Phòng

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Hải Phòng trong nửa tháng tới, từ ngày 15/08/2018 đến 28/08/2018, dao động từ 700k đến 1100k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất700k vào những ngày 20/08, 21/08, 22/08, 23/08, 25/08, 26/08, 27/08 và cao nhất là 1100k vào các ngày 15/08, 16/08, 28/08. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 16/081100k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 200k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 300k vào ngày 18/08, 400k vào ngày 28/08. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 18/08, 19/08, 24/08, 26/08 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 15/08, 23/08, 25/08, 27/08, 28/08 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI