TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hong Kong

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Hong Kong trong nửa tháng tới, từ ngày 26/04/2018 đến 09/05/2018, dao động từ 900k đến 4400k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất900k vào ngày 09/05 và cao nhất là 4400k vào ngày 26/04. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 26/044400k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 400k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 2200k vào ngày 03/05. Đặc biệt ngày 08/05vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 2500k, chỉ từ 1000k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 26/04, 03/05, 08/05 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 27/04, 28/04, 29/04, 30/04, 01/05, 02/05, 04/05, 05/05, 06/05, 07/05, 09/05 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI