TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Phú Quốc

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Phú Quốc trong nửa tháng tới, từ ngày 08/07/2020 đến 21/07/2020, dao động từ 100k đến 900k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất100k vào ngày 12/07 và cao nhất là 900k vào ngày 17/07. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 13/07300k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 200k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 200k vào ngày 14/07, 15/07, 21/07, 300k vào ngày 17/07, 400k vào ngày 19/07, 20/07. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 08/07, 09/07, 11/07, 12/07, 13/07, 14/07, 15/07, 16/07, 17/07, 18/07, 19/07, 20/07, 21/07 vẫn còn khá nhiều.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI