TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Phú Quốc

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Phú Quốc trong nửa tháng tới, từ ngày 01/04/2020 đến 14/04/2020, dao động từ 900k đến 1300k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất900k vào những ngày 02/04, 06/04, 07/04, 08/04, 14/04 và cao nhất là 1300k vào các ngày 05/04, 09/04, 10/04, 11/04, 13/04.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI