TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Qui Nhơn

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Qui Nhơn trong nửa tháng tới, từ ngày 28/01/2020 đến 10/02/2020, dao động từ 100k đến 600k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất100k vào những ngày 30/01, 31/01, 01/02, 02/02, 03/02, 04/02, 05/02, 06/02, 07/02, 08/02, 09/02, 10/02 và cao nhất là 600k vào ngày 28/01. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 28/01600k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 400k, dù rằng số lượng vé này không nhiều.
Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 30/01 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 29/01, 31/01, 01/02, 02/02, 03/02, 04/02, 05/02, 06/02, 07/02, 08/02, 09/02, 10/02 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI