TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Singapore

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Singapore trong nửa tháng tới, từ ngày 24/04/2018 đến 07/05/2018, dao động từ 500k đến 7500k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất500k vào ngày 03/05 và cao nhất là 7500k vào ngày 28/04. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 25/043400k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 1200k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 300k vào ngày 26/04, 500k vào ngày 29/04, 800k vào ngày 30/04, 1600k vào ngày 02/05, 1800k vào ngày 07/05, 2000k vào ngày 01/05, 2300k vào ngày 06/05, 4100k vào ngày 04/05. Đặc biệt ngày 05/05vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 4200k, chỉ từ 400k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 03/05, 04/05, 05/05, 06/05, 07/05 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 24/04, 28/04 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI