TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Taiwan

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Taiwan trong nửa tháng tới, từ ngày 13/12/2018 đến 26/12/2018, dao động từ 200k đến 6700k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất200k vào những ngày 24/12, 25/12 và cao nhất là 6700k vào các ngày 13/12, 14/12, 17/12, 19/12, 21/12, 26/12. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 13/126700k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 5100k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 2500k vào ngày 22/12, 3200k vào ngày 16/12, 3700k vào ngày 15/12, 4000k vào ngày 18/12, 4600k vào ngày 21/12, 5800k vào ngày 17/12, 19/12. Đặc biệt các ngày 14/12, 26/12vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 6500k, chỉ từ 200k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của ngày 13/12 vẫn còn khá nhiều, trong khi ngày 20/12 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI