TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo tuần

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Taiwan

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Taiwan trong 7 ngày tới, từ ngày 22/06/2018 đến 28/06/2018, dao động từ 1200k đến 8000k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất1200k vào ngày 28/06 và cao nhất là 8000k vào ngày 23/06. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 22/067800k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 5700k, dù rằng số lượng vé này không nhiều. Tương tự là 4500k vào ngày 24/06, 5400k vào ngày 26/06, 6500k vào ngày 25/06, 6700k vào ngày 27/06. Đặc biệt ngày 23/06vé máy bay rẻ hơn giá trung bình đến 6800k, chỉ từ 1200k hãy tận dụng cơ hội đặt ngay vé máy bay giá rẻ. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 23/06, 25/06 vẫn còn khá nhiều, trong khi ngày 28/06 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI