TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Thanh Hóa trong nửa tháng tới, từ ngày 25/06/2018 đến 08/07/2018, dao động từ 1000k đến 1200k. Có sự biến động về giá vé máy bay trong thời gian sắp tới, trung bình giá vé rẻ nhất1000k vào những ngày 26/06, 04/07, 05/07, 07/07 và cao nhất là 1200k vào các ngày 25/06, 28/06, 06/07. Có những ngày còn vé máy bay rẻ hơn khá nhiều so với giá trung bình, ví dụ như giá vé máy bay của ngày 06/071200k, tuy nhiên vẫn còn những vé máy bay giá rẻ hơn đến 200k, dù rằng số lượng vé này không nhiều.
Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 26/06, 27/06, 30/06, 01/07, 02/07, 05/07, 08/07 vẫn còn khá nhiều, trong khi ngày 28/06 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI