TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Tuy Hòa

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Tuy Hòa trong nửa tháng tới, từ ngày 25/06/2018 đến 08/07/2018, dao động từ 400k đến 800k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất400k vào những ngày 27/06, 30/06, 03/07 và cao nhất là 800k vào các ngày 05/07, 06/07. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 29/06, 06/07 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 30/06, 01/07, 02/07, 03/07, 04/07, 05/07, 07/07 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI