TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tp. Hồ Chí Minh đến Tuy Hòa

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tp. Hồ Chí Minh tới Tuy Hòa trong nửa tháng tới, từ ngày 19/06/2019 đến 02/07/2019, dao động từ 600k đến 1000k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất600k vào những ngày 22/06, 23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 27/06, 30/06, 01/07, 02/07 và cao nhất là 1000k vào ngày 20/06. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 25/06, 26/06, 28/06, 30/06, 01/07 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 19/06, 20/06, 21/06, 22/06, 23/06, 24/06, 27/06, 29/06, 02/07 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI