TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tuy Hòa đến Hà Nội

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tuy Hòa tới Hà Nội trong nửa tháng tới, từ ngày 06/06/2020 đến 19/06/2020, dao động từ 100k đến 1400k. Trong khoảng thời gian này, giá vé máy bay có sự biến động rất lớn với trung bình giá vé rẻ nhất100k vào những ngày 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 13/06, 18/06 và cao nhất là 1400k vào ngày 14/06. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 06/06, 09/06, 11/06, 12/06, 13/06 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 07/06, 08/06, 10/06, 14/06, 15/06, 16/06, 17/06, 18/06, 19/06 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI