TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Tuy Hòa đến Tp. Hồ Chí Minh

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Tuy Hòa tới Tp. Hồ Chí Minh trong nửa tháng tới, từ ngày 13/12/2018 đến 26/12/2018, dao động từ 100k đến 500k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất100k vào những ngày 13/12, 14/12, 19/12, 20/12, 21/12 và cao nhất là 500k vào ngày 16/12. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 16/12, 23/12 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 13/12, 14/12, 15/12, 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 24/12, 25/12 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI