TOÀN CẢNH VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ - ATADI.VN

Biểu đồ biến động giá theo nửa tháng

Vé máy bay giá rẻ từ Vinh đến Hà Nội

Phân tích biến động giá: Giá vé máy bay của chặng Vinh tới Hà Nội trong nửa tháng tới, từ ngày 23/08/2019 đến 05/09/2019, dao động từ 500k đến 900k. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá vé rẻ nhất lên tới 400k, cụ thể là trung bình giá vé rẻ nhất500k vào ngày 30/08 và cao nhất là 900k vào các ngày 02/09, 03/09. Theo kích thước vòng tròn trắng (chỉ số lượng vé phổ biến), có thể thấy vé máy bay của những ngày 23/08, 01/09 vẫn còn khá nhiều, trong khi những ngày 24/08, 25/08, 26/08, 27/08, 28/08, 29/08, 30/08, 31/08, 02/09, 04/09, 05/09 thì đã gần hết.

© 2017 Thông tin thu thập và phân tích bởi ATADI